Produktionsstyrningssystem och kvalitetskontroll

Produktionsstyrningssystem och kvalitetskontroll

Vi använder ISO-standard, nollfel och 5S-hanteringssystem.

                         

                                                                                                                      ORGANISATIONSSCHEMA

1.1 Projekt utvärdering och granskning

När en ny order erhålls, kommer vicechefen att organisera försäljning, teknisk, upphandling och logistik avvika för att utvärdera produktionscykeln, bearbetningskravet, tekniska krav, materialleveranser och andra aspekter för att få en omfattande analys. Samtidigt bör vi utvärdera tillverkningsvården, teknikfokus och produktcykel därför att göra några rimliga beslut för projektet att organisationen, samordningen kommer att vara bra för att säkerställa att varje projekt genomförs framgångsrikt.

1.2 Weekly and daily meeting

Alla avdelningar kommer att ha ett möte på lördag morgon 9a.m för att se över de problem som hände under den senaste veckan och ordna den kommande veckan. Vi kommer att diskutera och lösa dem. Varje avdelning bör strikt genomföra mötesbeslutet.

1.3 ERP Management System

Based on the manufacturing process, it can achieve the recording and controlling of the technology loft, ingredients, optimize the cutting of raw materials, the whole process of production,dispatch of goods,logistics via scanning the the bar code and collecting data in the process flow card. We are able to trace the whole process of manufacture and calculate the output at anytime accurately, analysis the work efficiency, consumption of raw material,operation of the equipment and the storage for set of tower with the real time data. These can help us to make right decision in the procedure and greatly enhance our efficiency and enterprise management.

                                                                

2. Kvalitetskontroll

Quality is the life of our enterprise.The quality management is always the core in our company in the past more than 12years.We have passed the ISO 9001:2008 quality management system. The quality management system covers raw material control,production process control ,special technology control and the records of the all processes.

2.1 råmaterialkontroll

Vi har det kemiska och fysiska laboratoriet som är certifierat av statligt nät. Det finns mer än 20sets av professionell utrustning för test och detektering. Därför kan vi själva göra de kemiska elementen och de mekaniska egenskaperna. Allt av råvarorna kan inte användas förrän färdigställd avkastningsstyrktest, draghållfasthetstest, förlängningstest, kallbockningstest och fem element experimentanalys (C, S , Mn, P, Si). Råmaterialet accepteras endast om resultaten är i överensstämmelse med GB-standarden.

2.2 Kvalitetskontroll under produktionsproceduren

While incoming QC guards inferior components from going into production lines,outgoing QC reassures that only qualified products leave our factory. 100% quality checking is carried out at our offline W-Inspection line to guarantee zero-defect items. Every Production process is equipped with full-time quality inspector. They have to inspect all of the parts’ dimension and accuracy according to national standard or international standard to ensure all of the parts are okay to go to next process. And the inspector should calculate the quantity of each bundle according to the packing list to make sure the quantity is right ,packing properly and the surface is smooth.

2.3  Special technology control

Det finns sex tekniker som ansvarar för svetsning, montering, böjning,gräva,round edge and galvanization in the workshops.All of the units have to be rechecked by them after the inspection by inspector who is from the quality department and then to the next process.

2.4  Quality control records and archiving

To make sure of the traceability of all the products, we keep the records of the purchase and inspection of raw material, the production process, inspection, the artificial files, manufacture cards, packing list and all of the other files. We will make inspection report according to the clients’ requirement. We achieved an excellent result-the qualified rate reached 99.99% by make checks at all levels and made our effort to be the leading role in our industry.

2.5 Innehåll och metoder för inspektion

2.6 Kvalitetsplan och standarder för check och accept

The QC makes the quality plan and executable files in advance, and sends them to the relevant operating procedures to ensure the goods’ quality.

2.7 Inspektion och provning av inkommande varor

Steel products (angle steel,profiles, plate , tube and other steel)–performing the current GB standards of P.RC. It contains the D.C or records, certification, visual test,measurement test, mechanical properties (tensile strength, yield strength, elongation,cold-formed, impact energy, etc.), routine chemical composition test(C, S, Si, Mn, P) and composition of alloy elements (V, Nb, Ti).Boltprodukter (bultar, muttrar, brickor, etc.) - utför de nuvarande GB-standarderna för P.R.C or the standard from the suppliers. It contains the certification from suppliers, D.C and records, measurement, controlled measurement, mechanical properties testing and thickness of zinc coating test.  

Svetsmaterial - som uppfyller de nuvarande GB-standarderna för PRC, innehåller certifiering från leverantörer, visuellt prov, kemisk sammansättningstest och det mekaniska egenskapstestet för svetsning.

2.8 Inspektion och testning on svarta produkter  

Arbetstagare i varje produktionsprocess ska kontrollera varorna enligt"Tre-kontroll". Den innehåller materialspecifikationer, visuellt test, mätning, kvalitet och märke. QC måste kontrollera de svarta produkterna enligt inspektionsreglerna. Den innehåller materialspecifikationer, visuellt test, mätning, kvalitet, markering och detektering av prov för böjning och svetsning, om så krävs. Samtidigt ska vi samla prototyperna efter hela produktionsprocessen enligt design- och standarddokumenten. Och sedan göra massproduktion efter godkännande av teknisk och kvalitetsavdelning.

2.9 Produktinspektion och testning  

Galvaniserad produktkvalitetskontroll - den är testad enligt GB / T2694-2010 "Specifikation av tillverkning för transmissionsledningstornet ". Och ibland borde vi göra en särskild testplan och testa enligt det om kunderna kräver det.  Paket och märkning - det innehåller paketets kvalitet, det är inte lätt att bryta sig,records for the packing process, the quantity is the same as the packing list, shipping mark is the same as the requirement of clients, no rough loading.  

2.10 Inspektion och testning av tredje part  

Om det behövs eller villkoren i kontraktet är tydligt obligatoriska, inspektion från tredje part och testing is accepted. Goods can be taken to a third party for quality inspection and test. It’s carried out by the QC from the customers’ company or the authorities who have been qualified.


Skicka oss kontakt email
Bli Medlem